یکی از دستگاه های پرکاربرد جهت اندازه گیری دما همراه با نمایش طیف حرارتی، ترموویژن نام دارد. اصول کار این دستگاه بدین صورت است که توسط امواج مادون قرمز می توان حرارت سطحی را با دقت بالا اندازه گیری نمود. نقاط داغ اندازه گیری شده توسط دوربین حرارتی به صورت طیف رنگی قرمز نشان داده می شود و هر چه دما خنک تر باشد این نقاط به سمت رنگ آبی متمایل تر است.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان