ترمومتر نفوذی و تماسی ابزاریست که با آن دما را می توان مستقیما محاسبه کرد.اکثر دستگاه ها به صورت دیجیتال هستند.امکان اتصال به انواع پرابهای استیل، ضدآب و نوک تیز با طول های مختلف جهت استفاده در صنایع غذایی و ازمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور اندازه گیری های دقیق دما از ترمومتر تماسی یا حرارت سنج تماسی استفاده می شود

ثبت سفارش
تعداد
عنوان