میدان سنج که در اصطلاح به آن گوس متر هم گفته می شود جهت اندازه گیری میدان مغناطیسی EMF کاربرد دارد. توسط این دستگاه می توان میزان شدت میدان را در یک جهت و یا در سه جهت xyz اندازه گیری نمود. میدان الکترومغناطیسی با دو واحد تسلا (tesla meter) و گوس (Gauss Meter) نمایش می دهند. EMF مخفف “ELECTRO MAGNETIG FIELD” میدان الکترومغناطیسی می‌باشد و ELF مخفف “EXTREMELY LOW FREQUNCY” فرکانس بسیار پایین می‌باشد.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان