نیروگاه مجموعه ای از تاسیسات الکتریکی است که برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می شود. وظیفه اصلی یک نیروگاه تبدیل انرژی از دیگر شکل‌های آن مانند انرژی شیمیایی، انرژی هسته‌ای، انرژی پتانسیل گرانشی و... به انرژی الکتریکی است.

-
ثبت سفارش
تعداد
عنوان