ابزار هایی که می توانیم بوسیله آن ولتاژ را ردیابی کنیم فازمتر نامیده می شود. فازمترها در سه نوع طراحی شده اند. معمولی، القایی و فشار متوسط. نوع معمولی که دقیقا مشابه پیچ گوشتی بوده و از آن دوم هم برای ردیابی سیم برق دار استفاده می شود. در روش سوم  فازمتر از رنج 3 کیلوولت تا 287 کیلوولت ساخته شده اند که مطرح ترین برندها شامل هاسه گاوا و کاتا می شود. روش کار بدین صورت است که با نزدیک شدن دستگاه به شبکه برق دار وجود ولتاژ را به صورت سیگنال نوری و صوتی در سطح ولتاژ فشار متوسط (6 تا 33 کیلو ولت) و فشار قوی (66 تا 230 کیلو ولت) مشخص می نماید. این فاز متر از یک مدار صوتی و یک مدار نوری جهت اعلام ولتاژ بروی شبکه تشکیل شده است. تغذیه مدار الکترونیک آن یک عدد باطری ۹ ولت می باشد.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان