برای تعیین و اندازه گیری انواع گازها از نشت یاب گاز استفاده می شود. به صورت کلی دو نوع نشت یاب گاز داریم: مخصوص محیط و مخصوص احتراق. تفاوت این دو دستگاه در رنج دمایی کارکرد دستگاه است. معمولا گازسنج های محیطی برای گلخانه و ناشی از احتراق برای نیروگاه و کارخانجات سیمان کاربرد دارد.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان