عنوان لاتین CHLORINE meter به معنای سنجش میزان کلر آب می باشد. این دستگاه برای سنجش مقدار کلر آزاد و مجموع بکار برده می شود. کلر زدن یکی از متداول ترین روش های گندزدایی آب است و موجب از بین رفتن میکروب ها می شود. از طرفی این پارامتر می تواند خطرناک نیز باشد. به همین دلیل است که میزان کلر را اندازه گیری می کنند. کلر سنج به دو صورت دیجیتال و یا کیت تست رنگ سنجی وجود دارد. در روش دیجیتال می بایست معرف که قرص کلر است را داخل نمونه انداخته و بعد از حل شدن قرص در آب، توسط دستگاه انازه گیری می شود و اما در روش کیت بعد از حل شدن قرص در آب، رنگ بوجود آمده را با طیف رنگی شاهد قیاس و عدد را قرائت می کنند.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان