ضخامت سنج رنگ و لعاب که به دو صورت تک کاره (فقط پایه آهنی) و دو کاره (آهنی و آهنی غیر مغناطیس) طراحی شده و در فرم های پراب سرخود و پراب جدا قابل ارائه می باشد. اصول فرومغناطیس که برای پایه آهن و جریان گردابی برای پایه غیرآهن استفاده می شود. برای اندازه گیری کافیست سنسور دستگاه را روی قطعه قرار دهیم. معمولا رنج اندازه گیری بر حسب میکرون می باشد. عموم کاربرد ضخامت سنج رنگ اندازه گیری ضخامت رنگ خودرو توسط کارشناسان رنگ می باشد.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان