دسیبل متر که در اصطلاح عامیانه صداسنج هم نامیده می شود برای اندازه کیری میزان صوت در محیط کاربرد دارد. صوت سنج ها به ندرت به صورت پراب مجزا طراحی شده و اکثر آن ها به صورت سنسور سرخود می باشند. بعضی از این صداسنج ها جهت تجزیه و تحیلی پارمترهای صوت در فرکانس مختلف کاربرد دارد که به آن ها آنالایزر صوت گفته می شوند و به لحاظ قیمت فوق العاده گران بوده و در مراکز بهداشت کاربرد دارند. اکثر دستگاه قابیلت کالیبراسیون را دارا بوده که توسط کالیبراتور صوت این عمل شدنی است.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان