ترموگراف دستگاهیست که برای ثبت کردن یک کمیت در طول زمان استفاده می شود. با توجه به نرخ نمونه برداری داده مورد نظر را در حافظه داخلی یا مموری کارت ثبت و سپس می توان این موارد را بر روی کامپیوتر مشاهده و تجزیه و تحلیل نمود. خروجی معمولا به صورت اکسل و گراف می باشد. با توجه به حساسیت بالا، دیتالاگرها از دقت بالایی برخوردارند.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان