توسط دستگاه شوری سنج salt meter می توان میزان نمک سیال را اندازه گیری کرد. به صورت کلی دو روش پرکاربرد برای اندازه گیری میزان شوری استفاده می شود. روش اول با استفاده از رفرکتومتر می توان میزان شوری را بدست آورد و روش دوم استفاده از یک رسانایی سنج می باشد. این دستگاه ها معمولا یا به صورت تک هستند و یا در قابل دستگاههای مولتی فانکشن استفاده می شود. salt meter یک دستگاه دیجیتال بوده که با قرار دادن الکترود در سیال اندازه گیری امکان پذیر است.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان