نوسان نما که در اصلاح تخصصی به آن اسیلوسکوپ هم می گویند وسیله ای برای نمایش دامنه سیگنال بر حسب زمان می باشد. این دستگاه ها به صورت دیجیتال و آنالوگ با دامنه های متفاوت فرکانسی طراحی شده اند که هم به صورت پرتابل، هم رومیزی (پرفروش ترین نوع) و هم به صورت تبلتی (جدیدترین نوع) می باشند. با توجه به سلکتور vol/div می توان میزان ولتاژ و با توجه به ولوم time/div می توان فرکانس شکل موج را محاسبه کرد.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان