ابزاری که برای اندازه گیری نیروهای کششی و فشاری وارد بر یک جسم به کار می رود و یکی از زیر مجموعه های تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق می باشد نیروسنج نام دارد. وزن جسم را توسط نیروسنج اندازه گیری می کنند. داخل نیرو سنج یک فنر قرار دارد که می‌تواند کشیده شود و مقدار کشیدگی فنر داخل نیروسنج به اندازه ی نیرویی بستگی دارد که به نیروسنج وارد می شود.نیرو سنج ها در دو نوع دیجیتالی و آنالوگ به کار می روند که در نوع دیجیتالی آن لودسلی جهت اندازه گیری پارامتر های فشار و کشش وجود دارد. همچنین برخی از مدل ها و نمونه های این دستگاه ها دارای نرم افزار و صفحه نمایش هم می باشند.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان