کالیبراتور calibrator دستگاهیست که سیگنال هایی از جمله ولتاژ، جریان، دما، فشار را اندازه گیری می کند. دستگاههای اندازه گیری بعد از مدت زمانی دچار خطا خواهند شد که ممکن است براثر عوامل فیزیکی مانند صدمه، استفاده نادرست کاربر و … در شرایط نامتعارف اتفاق بیفتد که در این مرحله جهت کالیبره نمودن دستگاه بایستی از یک دستگاه مرجع استفاده نمود که میزان خطای آن استاندارد باشد. به همین دلیل از کالیبراتور استفاده می شود.

 

ثبت سفارش
تعداد
عنوان