ارت سنج earth tester که صنعتکاران از آن مگر هم نام می برند برای اندازه گیری اهم چاه ارت بکار برده می شود. ارت سنج ها به سه صورت هستند: میله ای، کلمپی و قلمی(دو سیمه). ارت سنج میله ای در دو نوع کاربرد دارد سه سیمه و چهارسیمه با قابلیت اندازه گیری مقاومت ویژه خاک. نحوه کار با ارت سنج های کلمپی بسیار ساده است و تنها عیب آن عدم استفاده برای یک چاه می باشد. کافیست کلمپ را دور سیم ارت انداخته و مقاومت را اندازه گیری کنیم. اما نحوه کار با دستگاه های میله ای کمی سخت تر است. ابتدا ارت مدار را قطع نموده و با کوبیدن میله ها در فواصل 5 و 10 متری می توانیم میزان اهم چاه را محاسبه کنیم.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان