ORP متر که همانطور از نامش پیداست برای اندازه گیری و سنجش رادیکال آزاد آب کاربرد دارد. او آر پی اصطلاحیست که مرتبا در صنعت آب و صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. ORP به معنای کاهش احتمال اکسیداسیون است. بهترین تعریفی که می توانیم داشته باشیم این است که ORP یک اندازه پاک کننده آب و توانایی آن برای از بین بردن آلاینده ها است. این محدوده از 2000- تا 2000+ و واحد در میلی ولت است. از آنجا که ازن اکسید کننده است، ما تنها با سطح مثبت ORP نگرانیم. سنسورهای ORP با اندازه گیری اکسیژن محلول کار می کنند.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان