متر لیزری که در صنعت با نام فاصله سنج هم شناخته می شود ابزاریست که توسط آن می توان فاصله را اندازه گیری نمود. به صورت کاربردی نیز دو گونه هستند مناسب محیط های بسته و یا محیط های باز. حدود 90 درصد جهت محیط های سربسته طراحی شده اند و دستگاه هایی که مناسب محیط باز هستند دارای دوربین نیز می باشند. فاصله سنج ها کاربردهای متنوعی دارد که در اینجا به چند نمونه اشاره می کنیم. نظامی:مترهای لیزری نظامی در محدوده‌های ۲ تا ۲۵ کیلومتری عمل می‌کنند و با دوربینهای دوچشمی و تک چشمی ترکیب می‌شوند. مدلسازی های سه بعدی:مترهای لیزری به شدت در شناسایی و مدلسازی اجسام سه بعدی و انواع زیادی از رشته‌های مرتبط با تصاویر مجازی رایانه‌ای استفاده می‌شوند. ورزشی:مترهای لیزری می‌توانند به طور مؤثر در ورزشهای متفاوتی که به اندازه گیری دقیق فاصله احتیاج دارند استفاده شوند. صنعت:از کاربردهای مهم، استفاده از فناوری متر لیزری در طول اتوماسیون سامانه‌های مدیریت انبار و فرایندهای تولید در صنعت فولاد است.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان