دماسنج دستگاهی است که توسط آن می توانیم دمای اجسام گوناگون را اندازه گیری نماییم که بر مبنای واحدهای مختلف قابل نمایش است.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان