میگر insulation tester یا همان تستر مقاومت عایقی برای اندازه گیری میزان اهم در حد گیگا اهم استفاده می شود. میگرها از رنج 50 ولت به بالا و در دو نوع AC/DC و DC طراحی می شوند. پرکاربردترین نوع DC می باشد که نسبت به موارد دیگر قیمت پایین تری دارد. نحوه کار بدنی صوتر است که با وصل نمودن پراب مطابق ذفرتچه راهنمای محصول و اعمال ولتاژ می توان میزان مقاومت را اندازه گیری نمود. کالیبره این دستگاه توسط آزمایشگاه کالیبراسیون زیر نظر اداره استاندارد انجام میشود.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان