برای اندازه گیری مقاومت در حد کوچک از وسایلی با عنوان میلی اهم متر یا میکرو اهم متر استفاده می شود. تست لید 4 سیمه که همان روش کلوین است باعث می شود خطالی ناشی از اهم سیم صفر شود. این دستگاه ها به صورت رومیزی و پرتابل در بازار عرضه می شود. برخی از دستگاه ها قادر هستند میزان اهم را در حد میکرو اندازه گیری کنند. به این دستگاه ها میکرواهم متر می گویند. پس لذا داریم : واحد اندازه گیری برای مقاومت کمتر از یک اهم، میلی و میکرو اهم نامیده میشود. یک میلی اهم برابر است با یک هزارم اهم (0.001 Ω) و همچنین یک میکرو اهم ( μΩ (1 برابر است با یک میلیونیم اهم (0.000001 Ω). کمپانی لوترون lutron، اکستچ extech از سازندگان میلی اهم متر هستند.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان